Menu

Eco-Schools

Groen Schoolplein? Frisse School? Afval scheiden? Aandacht voor voeding? Er zijn veel belangrijke zaken die je op school wilt regelen. Maar wil je duurzaamheid in al zijn facetten aanpakken? Kies dan voor het programma ‘Eco-Schools’. 

Gemeente Hilversum biedt de mogelijkheid aan alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Hilversum om deel te nemen aan het internationale Eco-School-programma. Eco-Schools biedt een duidelijke structuur naar meer duurzaamheid, waarbij leerlingen en docenten stap voor stap samen een eigen actieplan, doelstellingen en gedragsregels opstellen. Duurzaamheid is niet langer een project of activiteit, maar raakt verankerd in ieders denken en doen en geeft de samenhang aan de dingen die je toch al doet. Of altijd al eens in jouw school wilde doen.... Met Eco-Schools als handvat kun je met jouw school een grote stap zetten naar een gezonde en duurzame leef-, leer- en werkomgeving.

We werken samen met de GGD, de GAD, energiecoöperatie Hilverzon en Urban Farming035. Zo ontstaat een netwerk van ondersteuning waar je als school van kunt profiteren.

Bekijk hier de website van Eco-Schools Nederland

 

EducatiefHilversum.nl is een samenwerking tussen
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en Gemeente Hilversum