Menu

Groen schoolplein

Steeds meer scholen in de regio ontdekken de kracht en het plezier van een natuurlijk en avontuurlijk schoolplein. Kinderen spelen gevarieerder, er wordt minder ruzie gemaakt en kinderen bewegen meer. Spelenderwijs leren ze dat je plezier kunt beleven aan natuur: dode takken om mee te bouwen, bomen om je achter te verstoppen, kastanjes om mee te knutselen, water en zand om mee te kleien… Ook blijkt dat de kinderen 2x zo veel gebruik maken van het schoolplein na schooltijd om nog even lekker te spelen. Het ontwikkelen van een natuurlijk en avontuurlijk schoolplein is een hele uitdaging.

Groen schoolpein

www.onsgroeneschoolplein.nl
Ons Groene Schoolplein biedt informatie over het beheer en educatief gebruik van het groene schoolplein. Volop leuke lessuggesties voor leerkrachten in het basisonderwijs.

  • Een bron van ideeën voor korte en wat uitgebreidere opdrachten om met kinderen het groen op het schoolplein te beheren en te ontdekken.
  • Een handleiding om het beheer door de kinderen structureel te maken, als deel van het schoolwerkplan, waarbij beheren en beleven gekoppeld zijn.
  • Een levend lespakket voor teams en individuele leerkrachten. Met ervaringen uit de praktijk zal het aanbod aangevuld worden.

Gezonde en groene schoolpleinen: Jantje Beton en IVN 
Jantje Beton en IVN hebben van 2014-2016 scholen ondersteund bij het vergroenen van het schoolplein. Alle informatie, voorbeelden en ervaringen hebben zij verwerkt in een uitgebreid digitaal handboek. Ook met informatie over het belang van een gezond en groen schoolplein en stappenplannen voor de aanpak.

Buitenlesdag
Buitenruimte=leerruimte. Begin gewoon eens met buitenlessen om te ervaren hoe het schoolplein gebruikt kan worden om te leren. Dat kan natuurlijk op de Nationale Buitenlesdag, ieder jaar in april, maar iedere (droge?) dag in het jaar is geschikt. In de databank vind je meer dan 150 uitgewerkte buitenlessen en thuisopdrachten. De lessen Hoe klimaatproof is mijn schoolplein (groep 5-8), Stoepplantjes - wild en waardevol (groep 7/8) en Geef stoepplantjes een naam (groep 5/6) zijn speciaal ontwikkelde lessen om kinderen meer te leren over de nut en noodzaak van een groen schoolplein. 

De Grote Plantenjacht
Doe gratis mee aan De Grote Plantenjacht! Een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van groep 5, 6, 7 of 8 de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen & bestuderen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. 

Diervriendelijk schoolplein

Nieuw lesmateriaal Vogelbescherming 
De Vogelbescherming heeft lesmateriaal over vogels in het algemeen en over vogels op het schoolplein, gericht op onderzoekend en ontdekkend leren. Wat is voor vogels van belang om te kunnen overleven op en rond het schoolplein? Hoe vogelvriendelijk is het schoolplein?

Beleef de lente in de klas 
Via live webcams kunt u in de klas alle avonturen van vogels zoals ooievaar of de steenuil meebeleven. Beleef de lente biedt veel gratis lesmateriaal voor het primair onderwijs: van ‘informatiesnack’ tot compleet project. Tussen 18 februari en eind juli kunt u via de cams in de klas vogellevens meebeleven.

Dieren in mijn wijk
De stad is het leefgebied van de mens, toch? Nou, niets is minder waar. In de stad leven ook talloze dieren. Ook beschermde diersoorten! Ze zijn te vinden in tuinen, op balkons, rondom woningen, in het groen op straat en in openbare gebouwen. Al die dieren kunnen best wat hulp gebruiken. Met een groene tuin, een balkon met planten of een begroeide gevel zijn de meeste kleine dieren en vogels al blij. Daarom ontwikkelde de gemeente Hilversum de flyer “Welke dieren komen er voor rondom mijn huis?” Er zijn flyers ontwikkeld voor alle wijken in Hilversum.

EducatiefHilversum.nl is een samenwerking tussen
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en Gemeente Hilversum