Menu

Groen schoolplein

Steeds meer scholen in de regio ontdekken de kracht en het plezier van een natuurlijk en avontuurlijk schoolplein. Kinderen spelen gevarieerder, er wordt minder ruzie gemaakt en kinderen bewegen meer. Spelenderwijs leren ze dat je plezier kunt beleven aan natuur: dode takken om mee te bouwen, bomen om je achter te verstoppen, kastanjes om mee te knutselen, water en zand om mee te kleien… Ook blijkt dat de kinderen 2x zo veel gebruik maken van het schoolplein na schooltijd om nog even lekker te spelen. Het ontwikkelen van een natuurlijk en avontuurlijk schoolplein is een hele uitdaging.

Groen schoolpein

Gezonde en groene schoolpleinen: Jantje Beton en IVN 
Jantje Beton en IVN hebben van 2014-2016 scholen ondersteund bij het vergroenen van het schoolplein. Alle informatie, voorbeelden en ervaringen hebben zij verwerkt in een uitgebreid digitaal handboek. Ook met informatie over het belang van een gezond en groen schoolplein en stappenplannen voor de aanpak.

Buitenlesdag
Buitenruimte=leerruimte. Begin gewoon eens met buitenlessen om te ervaren hoe het schoolplein gebruikt kan worden om te leren. Dat kan natuurlijk op de Nationale Buitenlesdag, ieder jaar in april, maar iedere (droge?) dag in het jaar is geschikt. Achter de link vind je meer info, de buitenlesbundel is gratis te bestellen.

De Grote Plantenjacht
Doe gratis mee aan De Grote Plantenjacht! Een lesproject van vijf lessen, waarbij leerlingen van groep 5, 6, 7 of 8 de omgeving van de school onderzoeken en in kaart brengen. Ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze gaan natuurschatten verzamelen & bestuderen en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten. 

Vogelvriendelijk schoolplein

Nieuw lesmateriaal Vogelbescherming 
De Vogelbescherming heeft lesmateriaal over vogels in het algemeen en over vogels op het schoolplein, gericht op onderzoekend en ontdekkend leren. Wat is voor vogels van belang om te kunnen overleven op en rond het schoolplein? Hoe vogelvriendelijk is het schoolplein?

Beleef de lente in de klas 
Via live webcams kunt u in de klas alle avonturen van vogels zoals ooievaar of de steenuil meebeleven. Beleef de lente biedt veel gratis lesmateriaal voor het primair onderwijs: van ‘informatiesnack’ tot compleet project. Tussen 18 februari en eind juli kunt u via de cams in de klas vogellevens meebeleven.

Het Gooise Vogelrestaurant 
Vrijwilligers van de vogelwerkgroep Het Gooi komen op school en adviseren graag bij het vogelvriendelijk maken van het schoolplein. Het Gooise Vogelrestaurant is een lesprogramma voor kleutergroepen waarbij de kinderen met hulp van de vrijwilliger vogelvoer maken voor op het schoolplein.

De Tuinvogeltelling 
Samen met een vrijwilliger van Vogelwerkgroep doen leerlingen uit groep 7 en 8 in januari mee aan de Nationale tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland.

 

 

EducatiefHilversum.nl is een samenwerking tussen
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en Gemeente Hilversum