Menu

Lesprogramma's voor alle groepen

Er zijn diverse mooie landelijke lesprogramma’s waar je als school gebruik van kunt maken. Vaak is er subsidie mogelijk als bijdrage in de kosten. Informeer bij de betreffende organisatie naar de mogelijkheden. Doe dat ruim op tijd, want vaak moet een subsidie al aan het begin van het voorafgaande schooljaar worden aangevraagd.

  • Verkeerslokaal – Een online verkeerseducatieprogramma voor leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 waarbij  (lastige) verkeerssituaties op de eigen woon-schoolroute en in de eigen wijk worden besproken in de klas.
  • ANWB streetwise – Een praktisch verkeersprogramma voor groep 1 t/m 8 opgebouwd uit zes modules. Instructeurs komen naar school en geven verkeerstrainingen op maat. 
  • Leer in het verkeer – Leer in het Verkeer is een lespakket voor peuters en kleuters. Samen met de tekeningen en versjes van Dick Bruna leren zij spelenderwijs hoe zij zich in het verkeer moeten gedragen. 
  • Verkeersslang – De Verkeersslang is een campagne waarbij kinderen en ouders gestimuleerd worden om meer op duurzame wijze van en naar school te reizen.
  • Verkeerskalender – De Verkeerskalender voor groep 1-4 biedt een maandelijks wisselende illustratie met allerlei leuke interactieve toepassingen en informatie voor de ouders. 
  • JONGleren in het verkeer – JONGLeren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (professionele) opvoeders.
  • Groene Voetstappen-actie – Op voeten en fietsen naar school voor een beter klimaat en meer veiligheid rond de school voor groep 1 t/m 8
  • Overzicht verkeerseducatie – Er zijn veel hulpmiddelen beschikbaar in de vorm van lespakketten, voorlichtingsprojecten, cursussen en opleidingen. Deze Toolkit maakt het mogelijk om de juiste middelen voor de juiste doelgroep te vinden.

EducatiefHilversum.nl is een samenwerking tussen
Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek en Gemeente Hilversum